Tłumaczenia techniczne: urządzenia przemysłowe

Treści techniczne to podstawowy zakres treści, z których biuro tłumaczeń AmaR TRANSLATIONS dokonuje przekładów od początku swojej działalności na polskim rynku. Startowaliśmy z zapleczem w postaci kilkunastoletniego doświadczenia we wszelkich przekładach specjalistycznych oraz z grupą doświadczonych translatorów tekstów technicznych. Przez ponad 10 lat naszej działalności największy procent przekładów zawsze >stanowiły tłumaczenia techniczne . To właśnie w tej niełatwej branży wypracowaliśmy perfekcyjne procedury pracy nad dokumentami. Dzięki nim otrzymywane teksty specjalistyczne są perfekcyjne merytorycznie i językowo, ale także nienaganne od strony graficznej.

Dopiero w miarę rosnącego zapotrzebowania naszych klientów na inne rodzaje przekładów specjalistycznych włączaliśmy do naszej działalności inne branże, jednak treści techniczne zawsze pozostaną największą i najważniejszą grupą w naszej działalności.

Bogate doświadczenie

business teamwork - business men making a puzzle

Przekładamy zarówno nieduże instrukcje i specyfikacje techniczne jak i ogromne dokumentacje w postaci wielkich segregatorów pełnych dokumentów i instrukcji skomplikowanych zaawansowanych technologicznie systemów. Nasi translatorzy techniczni to największa grupa specjalistów z doświadczeniem w wielu dziedzinach przekładów technicznych: urządzenia przemysłowe, przemysł zbrojeniowy, energetyka, budownictwo, motoryzacja, informatyka, chemia, Unia Europejska, ubezpieczenia, marketing, ochrona środowiska, medycyna oraz farmacja.

Wśród wielu projektów tłumaczyliśmy dokumentacje, instrukcje konsumenckie i serwisowe, schematy elektryczne, dokumentacje budów, projekty architektonicznie, opracowania, raporty z prac badawczo-rozwojowych i testów urządzeń, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, ale również normy i dokumentacje patentowe.

Duże dokumentacje technologiczne i długoterminowe projekty tłumaczeniowe

Nie są nam też obce duże instrukcje linii produkcyjnych, całych systemów zarządzania elektrowniami, oczyszczalniami, batalionami wojskowymi i przepompowniami, ale również opisy i instrukcje mniejszych zespołów – sprężarek, tokarek, turbin, agregatów, dźwigów i suwnic, samochodów i maszyn roboczych, autobusów, myjni elektrycznych, czy w końcu całkiem małych urządzeń konsumenckich: poczynając od budzika, żelazka i pralki, a kończąc na telefonach komórkowych, odtwarzaczach DVD i Blueray oraz telewizorach.

Ustne przekłady specjalistyczne

Pracowaliśmy przy wielu konferencjach, szkoleniach, spotkaniach biznesowych dotyczących dialogu technicznego. Nasi translatorzy uczestniczyli w wizytach zagranicznych gości w zakładach produkcyjnych, przy instalacjach linii produkcyjnych oraz w testach sprzętu w miejscu pracy, a nawet przy ustawianiu na stanowisku pracy dźwigu. Przekłady ustne z dziedzin takich jak wojskowość, telekomunikacja, motoryzacja, budownictwo, przemysł, informatyka, chemia, inżynieria materiałowa, inżynieria wodna to nasze specjalizacje. Więcej o przekładach specjalistycznych ustnych można przeczytać w dziale Usługi -> Tłumaczenia Ustne.

Ogromne doświadczenie w zakresie przekładów dla przemysłu

Przez 10 lat naszej działalności dokonaliśmy przekładu setek tysięcy stron, m.in z zakresu urządzeń przemysłowych i konsumenckich. Poza przekładem oferujemy perfekcyjne odwzorowanie graficzne przedłożonych nam dokumentów, przekład opisów z rysunków i wszelkich elementów graficznych, ale również w razie potrzeby skład DTP oraz druk w drukarni. Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu przekładów ustnych i pisemnych.


Przykładowy Case study: Przekłady techniczne, urządzenia przemysłowe
Case study nr 1
Zakres zlecenia:

Przekład dokumentacji technicznej wraz z opisami montażu, serwisowania i użytkowania linii produkcyjno-pakujących. Klient po zakupie u zagranicznego partnera linii produkcyjnych musi zainstalować i przygotować je do pracy w swoim zakładzie produkcyjnym

Język i rodzaj przekładu:

Angielsko-polskie

Liczba stron:

1150 stron w postaci 3 segregatorów dokumentów

Czas na wykonanie zlecenia:

Miesiąc od momentu zlecenia pracy

Zespół projektowy:

Koordynator projektu, 3 tłumaczy z wykształceniem mgr inżynier specjalizujących się w przekładach technicznych, weryfikator, 3 specjalistów DTP, korektor.

Realizacja zadania:

Największa część pracy wykonywana w największym tempie spoczęła początkowo na grafikach, którzy jak najszybciej z wersji papierowej musieli przygotować identyczną wersję elektroniczną dokumentów – zeskanować strony, odtworzyć ich grafikę i layout do postaci umożliwiającej tłumaczenie tekstu oraz napisów na dużej ilości elementów graficznych. Równolegle tworzona była, z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania do badania spójności i jednorodności tekstu, baza terminologiczna do wykorzystywania przez translatorów, którzy dokonywali przekładu. Ostateczną weryfikację i korektę gotowych dokumentów również wspomagało nowoczesne oprogramowanie wychwytujące każdą niespójność lub błąd interpunkcyjny itp. błędy w przekładzie. Korekta pozwoliła na ostateczne sprawdzenie kompletności, poprawności symboli oraz cyfr, i dopracowanie tekstu od strony językowej.

Efekt:

Klient już po miesiącu czasu instaluje linie produkcyjne, szkoli personel i może rozpocząć pracę, a zrozumiała i poprawna merytorycznie przetłumaczona dokumentacja jest podstawą we wdrażaniu zakupionego rozwiązania.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie