marketing-tlumaczenia-warszawa-mazowsze

Tłumaczenia marketingowe w AmaR TRANSLATIONS

Przekłady marketingowe to przekłady obejmujące najczęściej nie tylko pracę związaną z przekładem tekstu, ale również jego dostosowaniem w taki sposób, aby wydźwięk w języku docelowym był równie trafny, jak był w języku źródłowym. Tłumacz specjalizujący się w tych przekładach musi biegle posługiwać się językiem na jaki przekłada, ale mieć również doskonałe wyczucie językowe, aby potrafić dobrać trafnie słowa w i nadać im odpowiedni wydźwięk. Taki przekład jest znacznie bardziej pracochłonny i wymaga umiejętności copywriterskich.

Wśród tłumaczeń marketingowych najczęściej spotykane jest przekład reklam, broszur i katalogów z ofertą firmy, ale także większości stron internetowych przeznaczonych dla klientów. Język reklamowy rządzi się odrębnymi prawami od języka tradycyjnego. O odbiorze komunikatu i jego zapamiętaniu decyduje brzmienie, trafny i często niejednoznaczny dobór słów oraz charakter wypowiedzi. Często język reklamy czerpie z języka potocznego, a nawet slangu po to, aby lepiej dopasować przekaz do grupy docelowej. Tłumacz takich tekstów musi znaleźć sposób na przełożenie czegoś tak ulotnego jak specyficzny wydźwięk tekstu na inny język, ma więc trudne zadanie.

Język reklamowy w przekładzie reklam

Najtrudniejsze w języku reklamy wydaje się przełożenie gier słownych bazujących na wieloznaczności niektórych słów. W biurze AmaR TRANSLATIONS zawsze prosimy klienta o dołączenie do zlecenia podstawowych informacji dotyczących funkcji i celu wykonywania przekładu oraz tego kto będzie jego odbiorcą.Jeżeli ma to być reklama zaimplementowana na inny rynek, dozwolona jest większa dowolność i pewne odejście od oryginału, a praca tłumacza staje się wówczas kreacją reklamową w innym języku. Jeżeli reklama ma służyć jako materiał w sprawozdaniu dla zarządu z działalności marketingowej firmy na obcym rynku, reklama powinna być możliwie dosłownie przełożona zgodnie z oryginałem, ale z wytłumaczeniem w postaci przypisu kreatywnych jej elementów i niuansów językowych.

Oczekiwania klienta a przekład

Specyficznym rodzajem przekładu jest tłumaczenie pisemne ofert handlowych, ulotek i broszur. Zawsze przy tego typu przekładach staramy się zawsze spełnić możliwie najlepiej oczekiwania klienta, ale by to było możliwe musimy poznać zagadnienie i sposób komunikacji przyjęty wcześniej. Zwykle prosimy klienta o dostarczenie materiałów pomocniczych w postaci innych broszur lub instrukcji i specyfikacji technicznych urządzeń i produktów. Niejednokrotnie bowiem tekst marketingowy bardzo upraszcza zagadnienie, a zdawkowa ilość informacji nie umożliwia tłumaczowi poznania urządzenia na tyle, aby znał jego funkcje i zastosowanie i miał możliwość opisać je w sposób kreatywny.  Natomiast zbyt dosłowny przekład w takich przypadkach nie ma szansy się sprawdzić.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie