iStock_000016267659SmallTłumaczenia chemiczne w warszawskim biurze tłumaczeń

Tego typu tłumaczenia specjalistyczne wykonują dla biura AmaR TRANSLATIONS chemicy z biegłą znajomością języka i wieloletnim doświadczeniem w przekładzie tekstów ze swojej branży.

Do tego rodzaju przekładu najczęściej należą artykuły naukowe, publikacje, fragmenty książek i referaty, ale również stosowane w przemyśle karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, oraz opisy procesów chemicznych i składów leków lub innych substancji, patenty i normy dotyczące zagadnień z branży. Zdarza nam się również przekładać dokumentacje sądowe w sprawach związanych z substancjami chemicznymi oraz lekami i opiniami o ich działaniu oraz szkodliwości.

Przekład karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Wśród technicznych przekładów z  tej branży stosunkowo najczęściej wykonujemy przekłady kart charakterystyk substancji niebezpiecznych. Tłumacze specjalizujący się w tego typu przekładach specjalistycznych znają terminologię, która jest powszechnie przyjęta dla kart charakterystyk substancji niebezpiecznych. Korzystają z szablonów tych dokumentów, aby zapewnić zgodność ze stosowanym powszechnie wzorem takiego dokumentu i jego przekładu.

Tłumacze z dużym doświadczeniem

Chemia jest trudną dziedziną naukową, bardzo specjalistyczną i większość osób o wykształceniu wyższym ogólnym lub językowym nie ma wystarczającej wiedzy, by poprawnie przekładać teksty z tej branży. Dla naszego biura te specjalistyczne teksty przekładają chemicy, z których jeden ma stopień doktorski, a doktoryzował się w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim. Wieloletnie doświadczenie w przekładach i współpraca ze znanymi dużymi korporacjami są potwierdzeniem wysokich kompetencji i umiejętności translatorskich. Taki tłumacz jest gwarancją najwyższej jakości przekładu.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie