Tłumaczenia prawne i prawnicze

Bezwzględna zgodność tłumaczenia prawnego
z oryginałem


W przypadku tłumaczeń dokumentów prawnych i prawniczych bardzo ważne jest zachowanie pełnej zgodności tłumaczenia z oryginałem, czyli wierne oddanie treści dokumentu w innym języku.

W biurze tłumaczeń Centrum Języków AmaR TRANSLATIONS zapewniamy Państwu wykonanie takich tłumaczeń przez najlepszych tłumaczy z wykształceniem i wiedzą prawniczą. Teksty prawne, prawnicze, ustawy, rozporządzenia i akty prawne oraz dokumenty sądowe tłumaczą u nas właśnie tłumacze prawnicy. Mamy też tłumaczy specjalizujących się w tekstach finansowych oraz ekonomicznych. Zapewniamy też Państwu tłumaczy przysięgłych, którzy przetłumaczą dokumenty lub uwierzytelnią wcześniejsze tłumaczenie.

Najczęściej tłumaczone tłumaczenia prawne i prawnicze:
  • umowy,
  • pełnomocnictwa,
  • akty notarialne,
  • orzeczenia,
  • rozporządzenia,
  • ustawy,
  • regulaminy,
  • akty i dyrektywy Unii Europejskiej,
  • dokumenty sądowe.

Oferujemy też tłumaczenia raportów finansowych i dokumentów prawno-finansowych, także analiz finansowych spółek.

Poza tłumaczeniami pisemnymi, oferujemy Państwu tłumaczenia ustne prawne, w tym także tłumaczenia ustne przysięgłe podczas podpisywania dokumentów notarialnych, podczas ślubu, a także tłumaczenia symultaniczne podczas konferencji dotyczących zagadnień prawnych, ekonomicznych oraz z zakresu prawa Unii Europejskiej.

REFERENCJE

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie
Tłumaczenia prawne i prawnicze w języku angielskim

Nasi specjaliści wykonujący tłumaczenia prawne i prawnicze posiadają zaawansowaną znajomość języka angielskiego, oraz prawnicze wykształcenie, pozwalające im operować fachową terminologią. Dzięki temu wykonywane przez nas tłumaczenia zarówno z angielskiego na polski, jak i z polskiego na angielski są w pełni zgodne z oryginałem oraz napisane językiem prawniczym. Oferujemy również tłumaczenia przysięgłe.

Biuro Tłumaczeń AmaR TRANSLATIONS wykonuje tłumaczenia o tematyce prawnej i prawniczej z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki; i z języka angielskiego, niemieckiego na język polski. Nasi tłumacze posiadają wyższe prawnicze wykształcenie i wieloletnie doświadczenie pogłębione specjalistycznym doświadczeniem. Wysokie kompetencje tłumaczy pozwalają zapewnić zgodność tekstów przetłumaczonych z oryginalnymi pod względem merytorycznym, jak i spójność terminologii prawnej.

Tłumaczenia prawne i prawnicze w języku francuskim

Centrum języków AmaR Translations podejmuje się wykonywania tłumaczeń prawnych i prawniczych w języku francuskim. Nasi specjaliści do tłumaczeń posiadają wykształcenie prawnicze oraz zaawansowaną znajomość języka francuskiego, dzięki temu nasze tłumaczenia prawne i prawnicze są perfekcyjnie zgodne z tłumaczonym dokumentem.

Tłumaczymy zaawansowane teksty prawne i prawnicze w języku włoskim.

Tłumacze AmaR Translations posiadają wykształcenie prawnicze i perfekcyjną znajomość języka włoskiego, dzięki czemu Twoje teksty będą w zgodne z oryginałem.


Chcą Państwo przetłumaczyć dokumenty prawne na język hiszpański? Biuro tłumaczeń Centrum Języków AmaR TRANSLATIONS zapewnia pełną zgodność tłumaczenia tekstów prawnych z oryginałem. Nasi tłumacze posiadają wykształcenie prawnicze i znają dobrze język prawny.