man writing in the office table

Przekłady dokumentacji finansowych w AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia pisemne dla branży finansowej wymagają od translatorów fachowej wiedzy oraz doświadczenia w przekładach dokumentów tego typu. Jest to jedna z najbardziej specjalistycznych i trudnych branż wśród przekładów specjalistycznych. W AmaR TRANSLATIONS przekładne są:

  • sprawozdania roczne,
  • raporty finansowe,
  • analizy oraz opinie biegłych na temat tych dokumentów.

Zdarzają się też przekłady bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych dokumentów analizujących współczynniki i sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw. Często przekładane są również artykuły, referaty, publikacje naukowe, a nawet  książki. Kolejny rodzaj przekładów to teksty ekonomiczne zawierające wykładnię wiedzy z analizy finansowej, ekonomii czy ekonometrii lub podobnych zagadnień.

Doświadczeni tłumacze

Tego typu teksty przekładają dla nas biegli rewidenci, ekonomiści, często ze stopniem doktora oraz doskonałą znajomością języków. Są to osoby od lat specjalizujący się w branży translatorskiej, a często także tekstach ekonomicznych, biznesowych i prawnych. Korzystają z fachowych słowników branżowych, ponieważ branża finansowa jest branżą bardzo wrażliwą na odpowiednie zastosowanie nazewnictwa np. w tekście przekłady raportu finansowego lub podobnego dokumentu.

Poziom wiedzy merytorycznej translatora o danym zagadnieniu musi być bardzo wysoki po to, by rozumiał on tekst i mógł oddać poprawnie jego treść w innym języku. Sama biegła znajomość języka w tym przypadku nie wystarcza. Wiele osób z uprawnieniami  tłumacza przysięgłego nie podejmuje się przekładów dokumentacji z tej branży, jeżeli nie specjalizują się w tych zagadnieniach i ich umiejętności nie są poparte wykształceniem kierunkowym oraz doświadczeniem. Jedynie specjalista prawidłowo odda znaczenie i zastosuje właściwą terminologię branżową, którą naszpikowane są tego typu dokumenty.

Weryfikacja przełożonych dokumentów

Ważne jest też dokładne sprawdzenie korektorskie wartości liczbowych i kwot, gdyż nawet drobna pomyłka w cyfrach lub walucie może istotnie zmienić istotnie sytuację przedstawianą w przełożonym raporcie rocznym. Są to jedne z najtrudniejszych tematycznie do przełożenia tekstów, wymagające najlepszych specjalistów, koniecznie branżowych. Jakakolwiek dowolność w interpretacji fachowych pojęć jest tu niedopuszczalna. Biuro AmaR TRANSLATIONS dysponuje odpowiednią kadrą, wysokiej klasy specjalistami o specjalności przekładu różnego rodzaju dokumentów z branży. Mamy bogate doświadczenie w tego typu przekładach.

Case study nr 1
Zakres przekładu: Raport z kontroli sprawozdania rocznego wiodącego niemieckiego koncernu ubezpieczeniowego.

Język i rodzaj przekładu: Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego na polski

Liczba stron: 340 strony

Czas na przekład: 5 dni roboczych

Zespół projektowy: koordynator projektu, 5 tłumaczy specjalizujących się w branży finansowej, weryfikator, tłumacz przysięgły, specjalista DTP, korektor.

Klient: Inne biuro tłumaczeń, które nie miało możliwości poradzić sobie własnymi zasobami z tym zagadnieniem.

Efekt: Klient zadowolony z terminowości i jakości realizacji zlecenia.

Case study nr 2
Zakres przekładu: Przekład skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego i ksiąg finansowych dużego towarzystwa ubezpieczeniowego

Język i rodzaj przekładu: Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na polski

Liczba stron: 495 stron

Czas na przekładu: 8 dni roboczych

Zespół projektowy: koordynator projektu, 7 tłumaczy specjalizujących się w branży finansowej, weryfikator, tłumacz przysięgły, 2 specjalistów DTP, 2 korektorów.

Klient: biuro tłumaczeń nie dysponujące własnymi zasobami do wykonania pracy

Efekt: Klient zadowolony z dobrej współpracy, jakości przekładu oraz terminowości pomimo pracy w dużym tempie.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie