Tłumaczenia dostosowujące do RODO

RODO – nowe rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych weszło w życie 25.05.2018


Nowa regulacja – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27. Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych) – obowiązuje wszelkie podmioty, które przetwarzają, przechowują dane osobowe klientów. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej powinieneś w języku Twojego klienta przedstawić następujące treści:

  • - treść zgód (tzw. marketingowych)
  • - politykę ochrony prywatności
  • - politykę bezpieczeństwa
  • - treść informacji (obowiązkowej) informującej klienta o sposobie przechowywania danych osobowych
  • - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

AmaR TRANSLATIONS sp. z o.o. tłumaczy od wielu lat dla kancelarii prawnych dokumenty spójne z obowiązującymi przepisami prawa. I tym razem dla naszych klientów wychodzimy z ofertą tłumaczenia powyższych dokumentów na wszystkie języki europejskie. Gwarantujemy spójność dokumentów we wszystkich wybranych przez Państwa językach europejskich.

DOSTOSOWAŁEŚ JĘZYK STRONY DO RODO?

Wypełnij formularz

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie