unia-europejska

Tłumaczenia specjalistyczne – specjalizacja: Unia Europejska

Przekłady związane z tematyką Unii Europejskiej potocznie nazywane są „tłumaczeniami unijnymi”. Parlament Europejski, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają swoje własne, odrębne służby tłumaczeniowe. Istnieje też powstałe w 1994 roku Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, instytucja mająca swą siedzibę w Luksemburgu, której działalność stanowią przekłady aktów prawnych Unii Europejskiej na 24 języki oficjalne.

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo dostępu do dokumentów Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, niemniej jednak szereg różnych dokumentów z zakresu Unii Europejskiej przekładanych jest również na zlecenia firm, instytucji i kancelarii prawnych. Wielu translatorów wśród współpracowników AmaR TRANSLATIONS to osoby pracujące regularnie w Brukseli na potrzeby Unii Europejskiej dokonujący przekładów.

Różne zagadnienia

Pamiętajmy, że przekłady unijne, tak jak i unijne ustawodawstwo, obejmują rozmaite obszary. Dlatego właśnie zagadnienia tych przekładów to nie tylko zadania dla osób specjalizujących się w prawie, stosunkach międzynarodowych, politologii lub ekonomii. Niejednokrotnie zagadnienia w dokumentach unijnych są znacznie szersze i wówczas potrzeba jest specjalistów znających terminologię i problematykę związaną np. z rolnictwem lub utylizacją odpadów, czy ochroną środowiska, a nawet węższymi branżowymi zagadnieniami jak rybołówstwo, geologia, BHP, czy pożarnictwo.

Osobom niezwiązanym z branżą tłumaczeń wydaje się niekiedy, że wystarczy „dobry tłumacz”, tymczasem nie istnieje taka osoba dla wszystkich tekstów. Potrzeba tu osoby, która zna problematykę konkretnego zagadnienia, w zależności od branży przekładu. Nie jest tak, że „każdy może zostać dobrym tłumaczem unijnym, jeżeli biegle zna język”,  a ewentualne nieznane terminy znajdzie w słowniku. To stwierdzenie zgoła fałszywe, gdyż słowników specjalistycznych w wielu dziedzinach po prostu nie ma. Zdarzają się też słowniki o bardzo małej liczbie terminów lub nieobejmujące wielu zagadnień z całej branży lub zwyczajnie mało rzetelne, a nawet z błędami.

Biegła znajomość języka a specjalizacja


Biegła znajomość języka i zagadnień unijnych oraz znajomość wszystkich słów, zwrotów i ich polskich ekwiwalentów nie gwarantuje merytorycznej ani stylistycznej poprawności przekładu, jeżeli translator nie specjalizuje się dodatkowo w branży, z której pochodzi tekst i nie rozumie poruszanych w tekście zagadnień. Dlatego właśnie biuro AmaR TRANSLATIONS dba tak bardzo o właściwy dobór osób specjalizujących się w konkretnych branżach, także w przypadku przekładów dla UE.

Większość translatorów ze specjalizacją unijną to „wolni strzelce” pracujący dla kilku biur z Warszawy i innych miast. Ich praca związana jest z częstymi wyjazdami, dlatego nie zawsze są dostępni od ręki. Ustni tłumacze unijni to najwyższy stopień specjalizacji w przekładzie. Ich odpowiedzialność za pracę jest największa, podobnie jak poziom stresu podczas pracy. Obowiązkowa poza ogólną wiedzą o zagadnieniach UE jest w ich przypadku biegłość w jednoczesnym myśleniu w dwóch językach i płynność wypowiadania myśli oraz nienaganna dykcja.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie