tlumaczenia-informatyka

Tłumaczenia informatyczne i przekłady stron internetowych

Przekłady informatyczne podzielić można na 5 zasadniczych grup zależnych od rodzaju, funkcji oraz formy tłumaczonego materiału:

1) Przekład oprogramowania, gier, plików typu Help i innych materiałów stanowiących tzw. „wsad tekstowy” do oprogramowania.

Są to trudne tłumaczenia specjalistyczne zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem warsztatu pracy potrzebnego do ich wykonania. Zwykle poza fazą samego przekładu wymagają fazy testowej oraz poprawienia błędów związanych z koniecznością dopasowania przekładu do ilości miejsca oraz sytuacji w jakiej program go wyświetla.

Tłumaczenia informatyczne z tej grupy wykonywane są z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania, które umożliwia zamianę tekstów bezpośrednio w pliku programu. Po przekładzie program umożliwia korzystanie w dodatkowej wersji językowej. W ten sposób przekładne są właśnie te teksty, które użytkownik widzi na ekranie menu telewizora, drukarki, telefonu komórkowego lub dowolnego urządzenia, gdy wybierze inny preferowany przez siebie język w menu.

Trudnością w tego typu przekładzie jest konieczność dopasowania długości tekstu do miejsca na wyświetlany komunikat w programie lub na monitorze urządzenia, a także brak możliwości sprawdzenia, czego dotyczy dana funkcja i jak działa, gdy dostaje on tylko plik z tekstem wsadowym, co może powodować błędną interpretację tekstu, jeżeli tłumacz nie będzie miał wystarczającego doświadczenia w przekładach informatycznych podobnych zagadnień. Nasi translatorzy techniczni mają w tego typu przekładach ogromne doświadczenie, a procedury pracy przyjęte w biurze AmaR TRANSLATIONS pozwalają wyeliminować wszystkie usterki na etapie testów oprogramowania prowadzonych już po samym tłumaczeniu.

2) Przekłady instrukcji i dokumentacji technicznych opisujących działanie, funkcje, instalację i obsługę oprogramowania dla użytkowników i administratorów.

To nieco łatwiejsza od poprzedniej grupa przekładów informatycznych, choć równie wymagająca wiedzy i doświadczenia od tłumaczy. Przy tego rodzaju tłumaczeniach informatycznych należy również wziąć pod uwagę konieczność przekładu pewnych funkcji i punktur procedur w instrukcjach zgodnie z nazewnictwem przyjętym w popularnych systemach operacyjnych i innym oprogramowaniu, z którym powiązane jest oprogramowanie omawiane w tekście wymagającym przekładu.

Aby zachować spójność i jednolitość przekładu w tym przypadku również wykorzystywane jest oprogramowanie badające spójność tłumaczenia już podczas pracy nad tekstem oraz pozwalające na tworzenie glosariuszy dla projektu.

3) Przekłady naukowo-techniczne artykułów naukowych, opracowań naukowych, podręczników i innych opracowań na tematy związane z informatyką i informatycznymi rozwiązaniami technicznymi oraz obsługą oprogramowania i samym programowaniem.

Tego typu przekłady wymagają wiedzy eksperckiej po to, by tekst techniczny przetłumaczony został poprawnie merytorycznie i był zrozumiały dla odbiorców. Jeżeli tekst ma zostać opublikowany jako artykuł naukowy lub referat poddawany jest po tłumaczeniu dodatkowej korekcie językowej. Niejednokrotnie przekład konsultowany jest z innymi tłumaczami lub ekspertami z branży.

4) Przekład opisów, ofert handlowych i tekstów marketingowych i reklamowych opisujących  nowe technologie, rozwiązania oraz programy i urządzenia z zakresu szeroko rozumianej informatyki.

Dokumenty te są pisane znacznie przystępniejszym językiem niż poprzednie grupy przekładów, gdyż mają za zadanie przedstawić jedynie produkt lub rozwiązanie, pokazać jego korzyści i możliwe zastosowanie oraz skrótowo opisać dostępne funkcje.

W przypadku tego rodzaju przekładu tłumacz poza znajomością branży musi również świetnie władać językiem i umieć w prosty sposób budować zdania, aby były one zrozumiałe dla odbiorcy nie zawsze znającego branżę. Niejednokrotnie trudność sprawia dosyć pobieżne i skrótowe opisanie funkcji i możliwości w tekście oryginalnym, co powoduje ich niejednoznaczność.

Dobrze, jeżeli klient może dostarczyć tłumaczowi materiały pomocnicze w postaci wcześniej wykonanych przekładów dla tego lub podobnego urządzenia lub jego szersze opisy i instrukcje po to, by dać możliwość zrozumienia dokładnie działania urządzenia oraz szczegółów, o których w krótkiej ulotce lub ofercie jest tylko wspomniane. Jedynie bowiem zrozumienie funkcji pozwala na całkowicie poprawne przełożenie jej nazwy lub skróconego opisu na inny język w.

5) Strony internetowe w postaci plików html, ewentualnie xml lub bazy danych.

Tłumaczenia stron internetowych podobnie jak przekłady programów wymagają zastosowania narzędzi, które pozwolą na odseparowanie kodu programowania od właściwego tekstu, który wymaga v, a po tłumaczeniu z powrotem przygotowania pliku o pierwotnej budowie wraz z kodem programistycznym, który umożliwia prawidłowe wyświetlanie całej strony internetowej.

Jeżeli chodzi o tematykę przekładu, jest ona wyłącznie związana z tematyką, jakiej dotyczy sama strona internetowa, więc tłumaczenie wykonuje zawsze tłumacz specjalizujący się w tej branży. W naszej działalności przełożyliśmy już setki stron internetowych dotyczących różnych zagadnień oraz programowanych w różny sposób.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie