budowlane-tlumaczenia

Przekłady tekstów z branży budowlanej

Od lat wykonujemy tłumaczenia budowlane dla developerów, firm doradczych i firm zarządzających nieruchomościami i budowami. Wielokrotnie dokonywaliśmy przekładu dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej dla centrów handlowych, nowoczesnych apartamentowców oraz budynków z powierzchniami biurowymi. Bardzo dużo z wykonywanych przez nasze biuro zleceń dotyczyło też budowy i rozbudowy dróg krajowych, budowy lub modernizacji linii kolejowych oraz budowy metra. Wśród naszych Klientów znajdują się znane na rynku firmy współpracujące z GDDKiA w zakresie realizowanych prac.

Dokumenty z zakresu budownictwa tłumaczone w AmaR TRANSLATIONS

Wśród dokumentów z branży budowlanej znajdują się najczęściej pozwolenia na budowę, projekty budowlane, dzienniki budów, protokoły odbiorów, pomiary geodezyjne, aprobaty techniczne, karty materiałowe, instrukcje obsługi, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe, instalacje informatyczne, projekty aranżacji zieleni itp. dokumenty.

Większość przekładów z zakresu budownictwa wymaga stosunkowo krótkich terminów wykonania ze względu na fakt, że są to często dokumenty wymieniane pomiędzy inwestorami, firmą zarządzającą realizacją projektu a innymi podwykonawcami. Jeżeli na danym etapie prac wymagane jest przetłumaczenie dokumentacji, wówczas każdy dzień zwłoki może spowodować opóźnienie całej inwestycji, dlatego dłuższe oczekiwanie przez Klienta na przekład dokumentów budowlanych jest niedopuszczalne i większość zleceń realizuje się jako tłumaczenia ekspresowe, o nieprzekraczalnych terminach wykonania .

Najlepsi specjaliści na rynku są w AmaR TRANSLATIONS

Zatrudniamy najlepszą na rynku grupę translatorów z branży budowlanej. Od lat pracują z różnego rodzaju dokumentacją budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji budowy dróg i autostrad. Nasi specjaliści od lat tworzą własne słowniki wykorzystywanych  w tego typu dokumentach terminów, ponieważ powszechnie dostępne na rynku kilka słowników budowlanych jest niewystarczająca. Liczba pojęć z niektórych zakresów tematycznych w słownikach z tej branży jest wciąż niewystarczająca, a wręcz niektóre działy w jednym z najpopularniejszych słowników budowlanych podają błędne odpowiedniki i niezbyt dobre nazewnictwo dla niektórych terminów.

Przez lata pracy nad tekstami i aktywnej współpracy z osobami pracującymi bezpośrednio w branży poziom wiedzy i możliwości naszych translatorów z tej dziedziny są ogromne. Zapraszamy do współpracy przy przekładach budowlanych wszystkich wymagających klientów i wiemy, że nasi pracownicy sprostają tym wymaganiom.

Duża wydajność i najwyższa jakość przekładów budowlanych

Biuro AmaR TRANSLATIONS jest gotowe do wykonywania przekładów budowlanych z bardzo dużą wydajnością i z zachowaniem wysokich norm jakościowych. Niezależnie od tego, czy przekłady będą dotyczyły budynków mieszkalnych, osiedli lub biurowców, czy też budowy dróg lub rozbudowy linii kolejowych, mamy najlepszych specjalistów na rynku z zakresu branży budowlanej. W przekładach dla branży budowlanej często uczestniczą też prawnicy, ponieważ tłumaczone są również umowy, dokumenty sądowe i nierzadko korespondencja z urzędami i decyzje urzędów.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie