Tłumaczenia specjalistyczne: ochrona środowiska i zarządzanie odpadami

ochrona_srodowiska_tlumaczeniaOd początków działalności firmy regularnie przekładamy teksty z zakresu ochrony środowiska, ekologii oraz utylizacji odpadów. Z branż pokrewnych również przekładamy teksty naukowe i konferencje dotyczące zmian klimatu, oraz zarządzania odpadami i sposobami ich utylizacji, ale także z zapobiegania pożarom w lasach, zoologii, botaniki, a nawet geologii. Wśród wielu przekładów dotyczących budowy dróg i autostrad temat ich wpływu na środowisko naturalne i konieczność wzięcia pod uwagę czynników związanych z ekosystemem stanowi jedno z ważnych opisywanych szczegółowo zagadnień.

Tłumaczenia dla instytucji budżetowych z zakresu ochrony środowiska

Wśród naszych klientów jest szereg instytucji państwowych w ramach swej działalności regularnie opracowujących i przekładających teksty, w których istotną rolę odgrywa tematyka związana z ekologią. Do naszych klientów należą między innymi: Instytut Ochrony Środowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Dysponujemy wykwalifikowanymi i doświadczonymi tłumaczami specjalizującymi się w ww. brany. Translatorzy ci mają nadane przez Naczelną Organizację Techniczną uprawnienia do wykonywania tego typu przekładów

Rodzaje tłumaczonych dokumentów i tekstów

Najczęściej przekładamy referaty, raporty, artykuły i publikacje naukowe, opracowania, a nawet fragmenty podręczników akademickich. Nasi tłumacze biorą też czynny udział w konferencjach międzynarodowych, zjazdach i sympozjach poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i klimatu. Tłumaczenia ustne symultaniczne to usługa realizowana przez biuro AmaR TRANSLATIONS na potrzeby tego typu wydarzeń. Osoby współpracujące z nami to znani w tej branży specjaliści. W kręgach związanych z branżą są cenieni za liczne przekłady tekstów branżowych i tłumaczeń ustnych.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie