tłumaczenia-medycyna_farmacja

Tłumaczenia tekstów i dokumentacji medycznych i farmaceutycznych

Przekłady medyczne i farmaceutyczne to jedne z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych wśród wszystkich branżowych przekładów specjalistycznych. Tłumacze wykonujący tego rodzaju tłumaczenia specjalistyczne to najczęściej lekarze z biegłą znajomością języka, a często również doświadczeniem zdobytym w pracy na zagranicznych kontraktach. Przekłady farmaceutyczne zaś wykonują najczęściej osoby z wykształceniem chemicznym, farmaceutycznym, specjaliści od biotechnologii, biochemii, a także lekarze. Biegłość językowa musi w tym przypadku być poparta odpowiednią wiedzą i rozumieniem problematyki przekładu oraz dużym doświadczeniem i perfekcjonizmem w pracy.

Przekłady medyczne są o tyle trudnym zagadnieniem, że niedopuszczalne są w nich w nich pomyłki ani nieścisłości, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu. Zdarza się, że translatorzy opieczętowują przełożone dokumenty swą pieczęcią lekarską, aby uwiarygodnić merytoryczną poprawność przekładu. Weryfikatorzy sprawdzają cyfry, dawki leków, parametry wyników badań po to, by wyeliminować jakiekolwiek pomyłki.

Przykłady dokumentacji medycznych w AmaR TRANSLATIONS

Wśród dokumentów z tych branż najczęściej przekładane są opisy substancji chemicznych, ulotki leków, dokumentacje badawcze leków, dokumenty patentowe, ale również dokumentacje szpitalne i medyczne pacjentów oraz wyniki badań lekarskich. Wśród tekstów zdarzają się też dokumentacje sądowe i procesowe oraz opinie biegłych na temat działania różnych substancji i leków. To najczęstsze przekłady o tej tematyce.

Odpowiedzialność tłumacza za przekład medyczny

W AmaR TRANSLATIONs  szczególną wagę przywiązujemy do bezbłędnego przekładu  wszelkiej dokumentacji zlecając te prace jedynie lekarzom – tłumaczom o odpowiednich kwalifikacjach. Podobnie jak tematykę farmacji przekłada dla nas np. doktor chemii, który studiował i praktykował w Stanach Zjednoczonych. Rozumiejąc odpowiedzialność za dokumenty związane ze zdrowiem ludzkim zawsze z największą starannością dobieramy specjalistów do przekładu tego typu tekstów wykonywanych w naszym biurze tłumaczeń.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie